DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM RA ĐẠO SƯ VÀ TRỞ THÀNH MỘT ĐỆ TỬ

Đấng đạo sư không chỉ là một con người mà còn chính là con đường tu. Mục đích là nhận ra rằng đạo sư tối thượng là...