HT. TỊNH KHÔNG

NỀN GIÁO DỤC CỦA ĐỨC BỔN SƯ PHẬT THÍCH CA

“Giáo dục: lãnh vực nghiên cứu về sự dạy học và sự học”. Phật giáo là nền giáo dục về môi trường sống và...

NHỮNG TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Con đường dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn, Con đường giải thoát, Đường đến tự do, Đời sống minh triết và an lạc, Ac lạc...

ĐẠT HÒA BÌNH THẾ GIỚI VỚI THÂN TÂM ĐƯỢC TU LUYỆN, GIA ĐÌNH HÒA HỢP, VÀ XỨ SỞ THỊNH VƯỢNG

Một hành giả thực sự sẽ giữ cho mình không tham, sân, si, và kiêu ngạo đối với người khác cũng như đối với môi trường...

MỸ THUẬT PHẬT GIÁO

Mỹ thuật Phật giáo Phật giáo có những biểu tượng mỹ thuật. Khởi thủy Phật giáo là một nền giáo dục, phối hợp những...

MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HOÀN HẢO

Ngày nay chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều người trên khắp thế giới tin theo Phật giáo. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người...

NGƯỜI NỘI TRỢ TU TẬP BỒ TÁT ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Làm cùng một loại công việc hằng ngày là điều rất mệt nhọc, đặc biệt là đối với những người nội trợ. Hình như...

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐỂ CẢI THIỆN HOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA CHÍNH MÌNH?

Nếu quý vị có thể đem cái tâm cúng dường, việc làm cúng dường này mở lớn ra với bè bạn, với những người xung quanh dù...

BIỂU TƯỢNG HỌC VÀ MỸ HỌC CỦA PHẬT GIÁO

Sau khi đã hiểu rõ mục đích của Phật giáo, chúng ta sẽ nhìn kinh điển với một nhãn quan khác trước. Kinh điển Phật giáo là...