Tác giả: JAY PAPASAN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

SỐNG VÌ HIỆU QUẢ

, 05/08/2022 view 82

Câu chuyện của Ebenezer Scrooge cho chúng ta thấy một điều – ông ta đã hành động. Đam mê mục đích mới mẻ và được khuyến khích bởi ưu tiên hoàn thành nó đã giúp, ông ta đã đứng dậy và hành động. Hành động hiệu quả làm thay đổi cuộc sống. “Hãy luôn hành động thật hiệu quả!” không phải là lựa chọn đầu tiên mà một huấn luyện…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài