SHUNRYU SUZUKI

KHÔNG CÓ GÌ LÀ ĐẶC BIỆT

Sau những giờ ngồi thiền, tôi không muốn nói thêm nhiều làm gì. Tôi cảm thấy ngồi thiền là đủ lắm rồi. Nhưng nếu phải...

CHUYỂN NGHIỆP

Bạn có thể trở nên rất nghiêm túc khi bạn có một vấn đề lớn, mà không nhận ra rằng bạn vẫn đang tạo ra vấn đề trong...

NGHIÊM TÚC TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC CỦA SỰ SỐNG

Việc tu hành Chỉ Quản Đả Tọa hay tọa thiền của tôi thay đổi nhiều cách đây hai năm, sau khi tôi gần bị chết đuối. Tôi...

THIỀN CHÍNH LÀ CÁCH THỂ HIỆN CHÍNH BẠN MỘT CÁCH TRỌN VẸN

Thật là lầm lớn khi bạn nghĩ rằng cách tốt nhất để thể hiện chính mình là làm bất cứ gì bạn muốn, thực hiện những...

TÔN TRỌNG VẠN PHÁP

  “Thay vì tôn trọng vạn pháp, chúng ta lại muốn sử dụng chúng vì mình, và nếu khó sử dụng được chúng, chúng ta lại...

NHỮNG CÂU NÓI CỦA THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKI

Sự tĩnh lặng của tâm không có nghĩa là bạn cần ngừng hoạt động. Sự tĩnh lặng đích thực cần phải tìm thấy trong chính...

KINH NGHIỆM TRỰC TIẾP VỀ THỰC TẠI

Kinh nghiệm trực tiếp có được khi bạn là một với hành động của mình, khi bạn không có ý tưởng về ngã. Điều này có...

ĐƯỢC ĐỘ TRÌ TỪ BÊN TRONG

? “… Chúng ta được bảo vệ chắc chắn từ bên trong. Đó là tinh thần của chúng ta. Chúng ta được bảo vệ từ bên trong,...

KHÔNG VẾT HẰN

Khi tu Thiền, bạn hòa mình cùng Thiền. Khi ấy không còn “bạn” và không còn “zazen”(tọa thiền). Khi bạn quỳ lạy, khi ấy...