Tác giả: TỐNG MẶC

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

LUÔN MANG LÒNG BIẾT ƠN ĐỂ CÓ THÊM NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

18/05/2022 view 81

Khi tôi bị bệnh nặng ở Thảo Am Tuyền Châu, được các vị viết thư an ủi hỏi han bệnh tình, được các vị niệm Phật 7 ngày, sám hối thay cho tôi, và còn những việc khác nữa, tất cả đều khiến tôi muôn phần cảm kích! Đại sư Hoằng Nhất “Cảm ơn” trong từ điển Oxford được giải thích là: “Sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn và…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài