TONY BUZAN

THƯƠNG LƯỢNG, NGHỆ THUẬT ĐẮC NHÂN TÂM – SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ XÃ HỘI

🌺🌺🌺 “Nếu ai đó không đồng ý với tôi, việc của tôi là thay đổi suy nghĩ của anh ta? Không! Việc của tôi là cứ để...

THƯƠNG LƯỢNG – NGHỆ THUẬT ĐẮC NHÂN TÂM

“Nếu ai đó không đồng ý với tôi, việc của tôi là thay đổi suy nghĩ của anh ta? Không! Việc của tôi là cứ để anh ta làm...

MỘT NHÂN VẬT ĐIỂN HÌNH VỚI TRÍ THÔNG MINH TỘT BẬC

Leonardo da Vinci được xem là một hình mẫu tuyệt vời về trí thông minh toàn diện; nói cách khác, ông là người có khả năng...

PHONG THÁI XÃ HỘI

Trích: “Sức Mạnh Của Trí Tuệ Xã Hội” –The Power of Social Intelligence Tác giả: Tony Buzan Biên dịch: TriBookers Nhà Xuất Bản...

KHÁM PHÁ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN

Trích: Sức Mạnh Của Trí Tuệ Tâm Linh Tác Giả: Tony Buzan Dịch Giả: Khai Tâm Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm...

NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE

Cách tốt nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất để thể hiện sự quan tâm đến người khác chính là lắng nghe những gì họ...

THẾ GIỚI KHAO KHÁT TÌM KIẾM TRÍ TUỆ TÂM LINH

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, Thế kỷ của Bộ não và Thiên niên kỷ của Tâm trí, trong một thế giới đang không ngừng...

KHÁM PHÁ BỨC TRANH TOÀN CẢNH

Nguyên tắc đầu tiên của Trí tuệ Tâm linh là nhận ra bạn là một tạo vật kỳ diệu và tuyệt vời! Mỗi người chúng ta đều...