VIRENDER KAPOOR

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI GIÀU ĐAM MÊ

Chúng ta đã cùng xem xét và lòng đam mê và mối liên quan trực tiếp của nó với nghệ thuật lãnh đạo. Giờ hãy cùng điểm qua...

NGƯỜI SÁNG TẠO

Người ta đã tiến hành nhiều nghiên cứu để xác định xem những người sáng tạo có đặc điểm, nét tính cách nào chung không....

QUAN SÁT THẾ GIỚI BẰNG CẶP MẮT CỦA TRẺ THƠ

Maqbool Fida Husain (1915-2011), người họa sĩ 90 tuổi tài hoa đã làm nên một trang mới trong lịch sử hội họa Ấn Độ khi hàng...

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ ĐAM MÊ

Hầu như tất cả các cuốn sách, câu chuyện về những người thành công và động lực thành công đều ít nhiều có nhắc đến...