GIÁO HUẤN CỦA MILAREPA VỀ ĐƯA NHỮNG HÌNH TƯỚNG VÀO CON ĐƯỜNG

MILAREPA

Trích “Những Bài Ca Chứng Ngộ Của Tông Phái Thực Hành”
Dịch và sắp xếp bởi Ban dịch thuật Marpa dưới sự hướng dẫn của Khenchen Tsultrim Rinpoche

Khi tôi đi, tôi đưa những hình tướng xuất hiện vào con đường
Đi với sáu thức đều giải thoát bởi tự chúng

Khi tôi dừng nghỉ, tôi dừng nghỉ trong tánh tự nhiên không thi thiết
Đây là cách nghỉ ngơi trong tinh túy của tâm

Khi tôi ăn, tôi ăn thực phẩm của tánh Không
Đây là cách ăn mà không có người tri giác hay cái được tri giác

Khi tôi uống, tôi uống từ dòng sông chánh niệm
Đây là cách uống không bao giờ cùng tận

Đi, dạo chơi, ngủ, và nghỉ _ tôi nhìn thẳng vào tâm
Đây là thực hành đức hạnh không có thời khóa hay cách hở!

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA
  2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP
  3. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC