MILAREPA

MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA

Một Bài Ca Kim Cương Của Vua Của Các Thiền Giả – MILAREPA Từ quan điểm của chân lý tối hậu Không có ma quỷ, thậm chí không...

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP

Một lần Jetsun Milarepa định đi đến núi tuyết Bắc Mã Môn để tu tập thiền định. [Trên đường], ông đến Gebha Lesum trong khu...

CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Kính Lễ Chư Đạo Sư Khi Jetsun Milarepa đang ở Hang Cái Bụng ở Nya Non, nhiều người theo đạo Bon cũng ở gần đó, có một nơi...

BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ (BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG)

Dưới chân ngài, ôi cha Marpa đầy lòng tốt, con xin lễ lạyTrong những miền núi cao của tu viện này của thân conTrong phòng bàn...

GIÁO HUẤN CỦA MILAREPA VỀ LẤY NHỮNG HÌNH TƯỚNG LÀM CON ĐƯỜNG

Đi, dạo chơi, ngủ, và nghỉ - tôi nhìn thẳng vào tâm. Đây là thực hành đức hạnh không có thời khóa hay cách hở!

TÁM LOẠI THUẦN THỤC

Ở đây chúng ta học hỏi ngài Milarepa về cái Thấy, Thiền định, Hạnh, và Quả như trong bài ca này.“Không tách lìa hình tướng...

MỘT CẦU NGUYỆN KHI RỜI ĐI

?Người cha bảo vệ của những chúng sanh lưu lạc Ngài đã làm tròn ước nguyện chân thành của mình Dưới chân Thầy, ôi Marpa...

TỰ TÁNH

Hãy trở về trạng thái bổn nhiên của bạn mà không cố gắng hay lơ đãng. Hãy biết con đường buông xả như vậy, những...

MỘT CHÂN DUNG ĐÍCH THỰC CỦA TRUNG ĐẠO

Từ quan điểm của chân lý tối hậu. Không người thiền định và không cái được thiền định...