GIÁO HUẤN CỦA MILAREPA VỀ LẤY NHỮNG HÌNH TƯỚNG LÀM CON ĐƯỜNG

MILAREPA

Trích “Những Bài Ca Chứng Ngộ Của Tông Phái Thực Hành”; Milarepa/ Dịch và sắp xếp bởi Ban dịch thuật Marpa
dưới sự hướng dẫn của Khenchen Tsultrim Rinpoche

Ngài Milarepa (Ảnh: internet)

? Khi tôi đi, tôi lấy những hình tướng xuất hiện làm con đường
Đi với sáu thức đều giải thoát bởi tự chúng

? Khi tôi dừng nghỉ, tôi dừng nghỉ trong tánh tự nhiên không thi thiết
Đây là cách nghỉ ngơi trong tinh túy của tâm

? Khi tôi ăn, tôi ăn thực phẩm của tánh không
Đây là cách ăn mà không có người tri giác hay cái được tri giác

? Khi tôi uống, tôi uống từ dòng sông chánh niệm
Đây là cách uống không bao giờ cùng tận

? Đi, dạo chơi, ngủ, và nghỉ – tôi nhìn thẳng vào tâm
Đây là thực hành đức hạnh không có thời khóa hay cách hở!

—???—

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GIÁO HUẤN CỦA MILAREPA VỀ LẤY NHỮNG HÌNH TƯỚNG LÀM CON ĐƯỜNG
  2. LÀM BẠN VỚI TINH THẦN VÀ THỂ XÁC
  3. CÂU CHUYỆN VỀ DIỆU HẢO NHÂN KIHEE CỦA TỈNH AKI

Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA
  2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP
  3. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC