HẠNH PHÚC

DANH NGÔN

? Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là một đích đến.
_Ben Sweetland

? Đời sống không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một thực tại để kinh nghiệm.
_Kierkegaard

? Và cuối cùng, không phải những năm trong đời sống bạn mới quan trọng, mà là đời sống trong những năm của bạn.
_Abraham Lincoln

? Nơi nào có thương yêu, nơi đó có đời sống.
_M. Gandhi

? Những ông thầy mở cửa cho bạn, nhưng bạn phải tự đi qua đó.
_Ngạn ngữ Trung Hoa

? Thương yêu không phải là nhìn nhau, mà là nhìn cùng một hướng.
_Sain Exupery

? Nghệ thuật hạnh phúc nằm ở khả năng chiết tinh hạnh phúc từ những sự vật tầm thường.
_Henry Ward Beecher

? Hãy rải tình thương khắp nơi bạn đến. Chớ để một người nào đến với bạn mà ra đi không hạnh phúc hơn.
_Mẹ Theresa

? Hãy hạnh phúc trong giây phút này. Giây phút này là đời sống của bạn.
_Omar Khayyam

? Hạnh phúc nắm giữ là một hạt giống; hạnh phúc chia sẻ là một đóa hoa.
_John Harrigan

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. ĐỐI THOẠI GIỮA ĐỨC PHẬT VÀ GÃ CHĂN CỪU
  2. ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG THỌ KÝ CHO TIỀN THÂN ĐỨC THÍCH CA
  3. ĐỨC PHẬT HIỆN DIỆN GIỮA CUỘC ĐỜI