HỆ THỐNG

DANH NGÔN

?Một hệ thống tốt làm ngắn lại con đường đến mục tiêu.
— Orison Swett Marden

?Hệ thống không siết chặt bạn. Hệ thống phát giác cho bạn.
— Michael Crichton

?Những công việc quản lý làm việc trong hệ thống; lãnh đạo làm việc trên hệ thống.
— Stephen Covey

?Kinh nghiệm về chân lý phải được cảm nhận nơi hệ thống thần kinh trung ương.
— Nirmala Shrivastava

?Khi bạn đi vào một chỗ làm việc, bạn cần tìm kiếm những điều bạn có thể làm cho người của bạn ở đó. Bạn không làm kinh doanh ở chỗ làm việc nếu bạn chỉ ở đó rồi ở đó. Bạn phải nhìn ra những thay đổi bạn có thể làm cho ích lợi của những người đang làm việc ở đó.
— Taiichi Ohno (cha đẻ Hệ thống Sản xuất Toyota)

?Lịch sử là một hệ thống cảnh báo sớm rất rộng
— Norman Cousins

?Cần có một hệ thống giá trị khác nếu bạn muốn thay đổi thế giới.
— Jacque Fresco

?Khi bạn cho mọi người một tiếng nói và quyền lực, hệ thống thường đạt đến một chỗ thực sự tốt.
— Mark Zuckerberg, CEO của Facebook

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. 10 THÓI QUEN BUỔI TỐI CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG
  2. HÒA HỢP

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN