KINH KIM CƯƠNG

KINH KIM CƯƠNG

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương như điện chớp
Phải quán thấy như vậy.

 

 

 

 

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THẬT TƯỚNG CỦA NĂM UẨN
  2. HUYỄN MỘNG CUỘC ĐỜI 
  3. BÀI CA NHƯ HUYỄN-

Bài viết khác của tác giả

  1. BÌNH ĐẲNG

Bài viết mới

  1. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  2. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH
  3. BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE ?