KINH KIM CƯƠNG

KINH KIM CƯƠNG

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương như điện chớp
Phải quán thấy như vậy.

 

 

 

 

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THẬT TƯỚNG CỦA NĂM UẨN
  2. HUYỄN MỘNG CUỘC ĐỜI 
  3. BÀI CA NHƯ HUYỄN-

Bài viết khác của tác giả

  1. BÌNH ĐẲNG

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG