HUYỄN MỘNG CUỘC ĐỜI 

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích "NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ"
KONCHOG GYALTSEN, GARCHEN RINPOCHE ĐỜI THỨ 8, Trung tâm Drikung Dharma Surya biên tập 2013

NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ

Một người bình thường tin rằng thế giới đang hiển bày là có thực và trạng thái trong mơ là không thực, trong khi chư Phật đều xem cõi Ta Bà là huyễn mộng như một giấc mơ. Chư Phật dạy rằng trong thân trung ấm sau khi chết, chúng ta sẽ nhận thấy các hình tướng huyễn hoặc, rằng ba cõi thấp là một ảo ảnh v.v… Do đó, người ta có thể nghĩ rằng “Nếu chỉ như một giấc mơ không thực thì sẽ không thể nào tệ đến như vậy được”. Đây là một nhận thức khá sai lầm. Tuy rằng bản chất là huyễn mộng, nhưng chừng nào mà giấc mộng còn kéo dài thì chừng đó giấc mơ sẽ được trải nghiệm như một thực tế. Kiếp sống này như một giấc mơ nhưng khi mà nghiệp báo của kiếp sống này chưa kết thúc thì chúng ta sẽ xem kiếp sống này là có thực và chẳng thể bừng tỉnh khỏi giấc mơ của kiếp sống này được. Chẳng hạn khi con gặp cơn ác mộng thì con sẽ trải nghiệm nó như một thực tế và sẽ chẳng thể chủ động bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng của cuộc đời này và nó sẽ trở thành một ký ức nhạt nhòa.

Sẽ chẳng còn gì cả và chúng ta sẽ nhanh chóng bám chấp một thực tại mới là thân trung ấm. Nếu con hiểu được rằng cuộc đời này như một giấc mơ thì con sẽ hiểu rằng tất cả các pháp chứa đựng trong đó, như là hạnh phúc, của cải, hoan lạc, đau đớn và đau khổ, là vô thường và sẽ không tồn tại lâu dài. Do đó, con sẽ không bị các tình huống khác nhau làm chao đảo như vậy. Con sẽ duy trì được sự tập trung, không để hoan lạc lôi kéo đi và sẽ không bị chi phối nhiều bởi các hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc đời chúng ta như cái đèn dầu. Dẫu là nghiệp và lửa là cuộc đời này. Còn dầu thì còn lửa. Cuộc đời của chúng ta kết thúc khi nghiệp kết thúc. Và chúng ta sẽ tiếp tục tiến hóa dưới sự chi phối của các hạt giống nghiệp đã gieo trong dòng tâm thức của chúng ta.

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TỘI LỖI
  2. TÁNH KHÔNG
  3. ĐỐI THOẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT
  2. SÂN GIẬN
  3. NHỮNG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA