ĐỐI THOẠI

DANH NGÔN

nối kết

? Một đối thoại dẫn đến kết nối, rồi dẫn đến tin cậy và rồi dấn thân.
_ Seth Godin

? Đối thoại không thể hiện hữu nếu không có khiêm tốn.
_ Paulo Freire

? Trong một cuốn phim, tôi có một cuộc đối thoại.
_ Thành Long

? Hai người độc thoại không làm thành một đối thoại.
_ Jeff Daly

? Đối thoại đích thực, không phải là ném bom đầy ngôn ngữ, dẫn đến tiến bộ.
_ Mark Udall

? Hòa bình không có nghĩa là một vắng mặt những xung đột; những khác biệt sẽ luôn luôn có ở đó. Hòa bình nghĩa là giải quyết những khác biệt ấy bằng những phương tiện hòa bình; qua đối thoại, giáo dục, kiến thức; và qua những đường lối nhân loại.
_ Dalai Lama

? Hành động hợp tác phải bắt đầu với đối thoại. Bạn không thể xây dựng những tương quan mà không có hiểu biết về đối tác tiềm năng, và bạn không thể hoàn thành sự hiểu biết ấy mà không có một hình thức liên lạc đặc biệt vượt khỏi nói chuyện thông thường.
_ Daniel Yankelovich

? Nếu có một vấn đề rắc rối, chớ chỉ nhìn vào vấn đề, mà hãy nhìn vào lý do đằng sau vấn đề.
_ Vikram Vedha

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CON NGƯỜI CẦN KẾT NỐI LẠI VỚI THIÊN NHIÊN
  2. ĐỐI THOẠI
  3. HỢP TÁC VÀ PHỐI KẾT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH