MONTAIGNE (1533-1592), PHÁP

DANH NGÔN

? Hãy cho những người khác mượn chính bạn, nhưng hãy cho bạn chính bạn.

? Chúng ta khổ đau không phải bởi sự việc xấu xảy ra mà bởi vì chúng ta phân tích tình huống như thế nào.

? Sự hèn nhát là mẹ của độc ác.

? Một người sợ khổ đau là đã khổ đau vì điều nó sợ.

? Người có trí nhớ kém sẽ không nói dối.

? Không có tham muốn nào tự nhiên hơn tham muốn hiểu biết.

? Mọi người đều đổ xô đi nơi khác và vào tương lai, bởi vì không ai muốn đối diện với cái chính mình ở bên trong.

? Ngoan cố và chấp chặt vào ý kiến của mình là bằng chứng tốt nhất của ngu si.

? Dấu hiệu biểu lộ nhất của minh triết là phấn khởi hoan hỷ liên tục.

? Tôi nghiên cứu chính tôi hơn bất kỳ chủ đề nào. Đó là siêu hình học của tôi, đó là vật lý học của tôi.

? Tôi không để ý quá nhiều tôi là gì với những người khác cho bằng tôi để ý tôi là gì với chính tôi.

? Những tâm hồn đẹp là phổ quát, mở rộng và sẵn sàng với mọi sự.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA