NGUỒN

DANH NGÔN

? Có ai muốn uống từ một cái tách khi họ có thể uống từ nguồn?
_Diane Ackerman

? Người sáng tạo thì được nuôi dưỡng từ nguồn thiêng liêng.
_Dag Hammarskjold (cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc)
Nghệ thuật và khoa học để hỏi những câu hỏi là nguồn của mọi hiểu biết.
_Thomas Berger

? Im lặng là một nguồn của sức mạnh vĩ đại.
_Lão Tử

? Nguồn duy nhất của mọi hiểu biết là kinh nghiệm.
_Einstein

? Trí huệ thì giống như mưa. Nguồn của nó là vô biên, nhưng nó rơi xuống theo mùa.
_Rumi

? Tâm là nguồn của hạnh phúc và bất hạnh.
_Đức Phật

? Nguồn của sáng tạo thì tinh tế. Chỉ khi bạn khiến thân và tâm đóng lại, nó sẽ nói.
_Sadhguru

? Chúng ta không phải là những chúng sanh con người có một kinh nghiệm tâm linh; chúng ta là những chúng sanh tâm linh có một kinh nghiệm con người.
_ Teilhard de Chardin

? Tâm hồn cần luôn luôn mở ngõ, sẳn sàng để đón chào kinh nghiệm xuất thần, siêu nhiên.
_Emily Dickinson

? Tình thương giống như mặt trời: có nguồn năng lực bên trong luôn luôn chiếu trên bạn.
_Helene Lagerberg

? Nguồn từ đó những sự vật có ra sự hiện hữu của chúng cũng là nơi chúng trở về lúc chúng hủy hoại.
_Anaximander

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG