NGUỒN

DANH NGÔN

? Có ai muốn uống từ một cái tách khi họ có thể uống từ nguồn?
_Diane Ackerman

? Người sáng tạo thì được nuôi dưỡng từ nguồn thiêng liêng.
_Dag Hammarskjold (cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc)
Nghệ thuật và khoa học để hỏi những câu hỏi là nguồn của mọi hiểu biết.
_Thomas Berger

? Im lặng là một nguồn của sức mạnh vĩ đại.
_Lão Tử

? Nguồn duy nhất của mọi hiểu biết là kinh nghiệm.
_Einstein

? Trí huệ thì giống như mưa. Nguồn của nó là vô biên, nhưng nó rơi xuống theo mùa.
_Rumi

? Tâm là nguồn của hạnh phúc và bất hạnh.
_Đức Phật

? Nguồn của sáng tạo thì tinh tế. Chỉ khi bạn khiến thân và tâm đóng lại, nó sẽ nói.
_Sadhguru

? Chúng ta không phải là những chúng sanh con người có một kinh nghiệm tâm linh; chúng ta là những chúng sanh tâm linh có một kinh nghiệm con người.
_ Teilhard de Chardin

? Tâm hồn cần luôn luôn mở ngõ, sẳn sàng để đón chào kinh nghiệm xuất thần, siêu nhiên.
_Emily Dickinson

? Tình thương giống như mặt trời: có nguồn năng lực bên trong luôn luôn chiếu trên bạn.
_Helene Lagerberg

? Nguồn từ đó những sự vật có ra sự hiện hữu của chúng cũng là nơi chúng trở về lúc chúng hủy hoại.
_Anaximander

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA