NHU CẦU

ABRAHAM MASLOW

* Cái một người có thể là, nó phải là. Nhu cầu này chúng ta có thể gọi là tự thực hiện mình.

* Một người có thể trở lại để được an toàn hay tiến tới để lớn lên. Sự lớn lên phải được chọn trở đi trở lại; sợ hãi phải được vượt qua trở đi trở lại.

* Bình thường chúng ta không biết điều mình muốn. Nó là một thành tựu tâm lý học khó khăn và hiếm hoi.

* Một nhạc sĩ phải làm nhạc, một họa sĩ phải vẽ, một nhà thơ phải viết, để cuối cùng nó bình an với chính nó.

* Với một người chỉ có một cái búa, mọi sự nó gặp bắt đầu được thấy như những cái đinh.

* Khả năng hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại là một bộ phận cấu thành chính của sự lành mạnh an vui của tâm hồn.

* Cái cần thiết để thay đổi một người là thay đổi ý thức tỉnh giác của chính người ấy.

* Một trong những mục đích của giáo dục là cần dạy rằng đời sống là quý báu.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỐNG
  2. TẬN TÂM
  3. KÍNH TRỌNG

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ