NHỮNG CÂU NÓI CỦA LAMA SURYA DAS

LAMA SURYA DAS

Lama Surya Das là một trong những giáo sư và học giả thiền học phương Tây hàng đầu, một trong những phiên dịch chính của Phật giáo Tây Tạng ở phương Tây, và là người phát ngôn hàng đầu cho Phật giáo Mỹ đang nổi lên. Đức Đạt Lai Lạt Ma trìu mến gọi ngài là “Lạt Ma phương Tây.”

Surya Das đã trải qua hơn bốn mươi năm nghiên cứu thiền, vipassana, yoga, và Phật giáo Tây Tạng với các bậc thầy vĩ đại của châu Á, bao gồm các giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đã hai lần hoàn thành khóa tu ba năm thiền định truyền thống ở tu viện Tây Tạng. Ông là một vị Lama và người thừa kế có thẩm quyền trong phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, và một môn đệ thân thiết của các vị sư lớn hàng đầu của truyền thống đó. Ông là người sáng lập ra Trung tâm Dzogchen ở Cambridge, Massachusetts và các trung tâm chi nhánh trên khắp đất nước.

?Học như thế nào để thương yêu là chủ đích của đời sống tâm linh.

?Không phải học làm cách nào để khai triển những quyền năng siêu ý thức, không phải học làm thế nào để lễ lạy, tán ca, tập yoga, hay thậm chí thiền định, mà là học thương yêu. Tình thương là chân lý. Tình thương là ánh sáng.

?Hãy làm một với tất cả mọi sự

?Mỗi chúng ta cần hòa bình với những ký ức của chúng ta. Chúng ta đã làm những việc khiến mình e sợ.

?Chúng ta đều có DNA tâm linh; trí huệ và chân lý là phần của cấu trúc gen của chúng ta cho dù chúng ta không luôn luôn tra cứu nó.

?Chớ chờ đợi tìm thấy nền đất cứng, hãy nhảy nhót trong tánh Không.

?Cam kết đích thực: Hòa nhập thực hành Phật giáo vào đời sống chúng ta.

?Không phải cái gì xảy ra cho chúng ta xác định tính cách, kinh nghiệm, nghiệp và số phận của chúng ta – mà như thế nào chúng ta liên hệ với cái xảy ra.

?Cái xem giống như trí huệ, nhưng không có lòng tốt, đó không phải là trí huệ. Cái cảm thấy giống như tình thương, nhưng không phải là trí huệ, đó không phải là tình thương.

?Khi chúng ta đeo bám vào những giá trị có thể hỏi, chúng ta có kết quả có thể hỏi.

?Nguyện cho tất cả chúng sanh khắp nơi mà chúng ta có sự liên kết không thể tách lìa, được mãn nguyện, thức tỉnh, giải thoát và tự do. Nguyện cho hòa bình có trong thế giới này và suốt khắp vũ trụ và nguyện cho tất cả chúng ta cùng hoàn thành cuộc hành trình tâm linh.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NỮ THẦN TARA
  2. GIÁO PHÁP TUYỆT VỚI CỦA TỊCH THIÊN
  3. LỜI KHUYÊN CỦA GAMPOPA CHO THƯƠNG NHÂN

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI