NHỮNG CÂU NÓI CỦA TEILHARD de CHARDIN

TEILHARD de CHARDIN

Bổn phận của chúng ta, đàn ông và đàn bà, là tiến bộ như thể những giới hạn của những khả năng chúng ta không có hiện hữu.

Teilhard de ChardinTeilhard de Chardin (1881-1955) là nhà địa chất học, cổ sinh vật học, nhà lý luận về tiến hóa lỗi lạc và là một triết gia. Là một Linh mục Dòng tên nhưng phần lớn tác phẩm bị Giáo hội Công giáo cấm lưu hành khi ông còn sống.

 

 

? Một ngày nào, sau khi làm chủ gió, sóng và trọng lực, chúng ta sẽ chế ngự những năng lượng của tình thương, và bấy giờ, lần thứ hai trong lịch sử thế giới, con người khám phá ra lửa.

? Chúng ta không phải là những sinh thể con người thưởng thức một kinh nghiệm tâm linh. Chúng ta là những sinh thể tâm linh thưởng thức một kinh nghiệm con người.

? Được lèo lái bởi những sức mạnh của tình thương, những mảnh của thế giới tìm kiếm lẫn nhau khiến cho thế giới hình thành.

? Bổn phận của chúng ta, đàn ông và đàn bà, là tiến bộ như thể những giới hạn của những khả năng chúng ta không có hiện hữu.

? Thế giới thì tròn đến độ tình bạn có thể bao vòng nó.

? Con chó biết, nhưng không biết rằng nó biết.

? Tình thương là một cuộc phiêu lưu và chinh phục. Nó sống sót và phát triển, như bản thân vũ trụ, chỉ bởi khám phá không cùng.

? Chỉ tình thương có thể thống nhất những sinh thể và làm hoàn hảo họ, bởi vì chỉ nó mới nối kết họ bằng cái sâu thẳm nhất trong chính họ. Tất cả điều chúng ta cần là tưởng tượng khả năng thương yêu của chúng ta phát triển.

? Vật chất là tinh thần chuyển động chậm đủ để có thể thấy được.

? Tình thương là một cái chứa đựng năng lượng thiêng liêng; nó giống như máu của tiến hóa tinh thần.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. 10 BÀI HỌC TÌM LẠI YÊU THƯƠNG
  2. KIM CHỈ NAM CHO TƯƠNG LAI
  3. TÌNH YÊU THƯƠNG, NGUỒN GỐC CỦA HẠNH PHÚC

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG