TÌNH YÊU THƯƠNG, NGUỒN GỐC CỦA HẠNH PHÚC

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

KONCHOG GYALTSEN

Nguồn: Những lời khai thị từ bậc tôn quý, Konchog Gyaltsen, Garchen Rinpoche đời thứ 8, Trung tâm Drikung Dharma Surya biên tập, năm 2013

Garchen Rinpoche

Garchen Rinpoche VIII

Các bạn thân mến, trong thông điệp đầu tiên, tôi muốn gởi lời chào nồng ấm đến tất cả các bạn trong mạn đà la này. Từ đời này qua đời khác, tâm thức chúng ta đã kết nối với nhau và vì thế, tôi xem các bạn như gia đình tôi. Điều khiến cho tâm thức chúng ta đã kết nối với nhau từ đời này qua đời khác chính là mối liên hệ tâm linh của tình yêu thương . Những lời ‘nhắc nhở về lòng bi mẫn’ này khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực để tu tập tình yêu thương dành cho nhau. Bởi ví tất cả tâm thức của chúng ta đã được kết nối, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau qua việc trưởng dưỡng tình yêu thương. Như vậy, nếu nhiều người trên thế giới này có thể phát khởi tình yêu thương thì sự an bình và hạnh phúc sẽ gia tăng. Tôi có một tình yêu thương bao la dành cho mọi chúng sinh. Bởi thế, tôi tin rằng làm lan rộng ngôn từ yêu thương sẽ đóng góp cho sự an bình và hạnh phúc trên thế  giới.

Câu nguyện duy nhất của tôi là ‘Nguyện cho mọi chúng sinh có được hạnh phúc và yêu thương – là nhân của hạnh phúc . Nguyện cho mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau và sự chấp ngã – là nhân của khổ đau’. Trong Tạng ngữ, từ ‘Bi mẫn’ là ‘jamtse’ (byams brtse). Trong kiểu viết Tạng ngữ U-Me, từ này có thể được thể hiện chỉ trên một dòng chữ duy nhất; Theo tôi, đây là một dấu hiệu chứng tỏ sự trân quý của nó. Hôm nay, tôi tặng cho tất cả các bạn lòng bi mẫn của tôi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ nâng niu điều này trong tim vì đây là tinh túy của tất cả hạnh phúc trong kiếp này và các kiếp sau. Đây là tinh túy trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu các bạn có tình yêu thương trong tim, ngay cả những kẻ thù ghét bạn cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành bằng hữu của bạn. Kẻ thù thực sự của các bạn là sự thù hận và đố kỵ. Kẻ thù bên ngoài là một ảo ảnh tạm thời bắt nguồn từ vọng niệm. Ý niệm này là vô thường. Các ý niệm đến và đi. Do đó, nếu các bạn không từ bỏ tình yêu thương thì sân hận trong lòng những người khác cuối cùng rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Nếu bạn yêu thương những người khác, bạn mong ước cho họ được hạnh phúc. Vì tâm thức chúng ta là một, nếu bạn yêu thương những người khác, tình yêu thương sẽ thấm nhuần tâm thức của họ và do đó họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu thương là nguồn gốc duy nhất của hạnh phúc . Bản tánh của tình yêu thương là sự bao la trùm khắp, không hề bị ngăn ngại, cũng như hư không vậy. Tình yêu thương là ánh dương của tâm thức.

Ngoài ra, tôi rất đau buồn khi được biết tin về thảm họa động đất ở Nhật Bản cũng như ở New Zealand, Tây Tạng và các nước khác trong năm ngoái. Mặc dù nhiều chúng sinh đã bỏ mạng nhưng tâm thức của họ thực sự không chết đi. Và vì tâm thức của chúng ta được kết nối với nhau, chúng ta có thể mang lại lợi lạc cho họ qua việc tu tập tình yêu thương và tụng Lục tự minh chú OM MANI PADME HUNG . Nếu chúng ta có thể làm cho tình yêu thương tràn khắp tâm thức họ thì họ sẽ bừng tỉnh giấc mộng bám chấp và [thoát khỏi] khổ đau.

Bình luận

Phan Hồng viết:

“Nếu các bạn có tình yêu thương trong tim, ngay cả những kẻ thù ghét bạn cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành bằng hữu của bạn. Kẻ thù thực sự của các bạn là sự thù hận và đố kỵ. Kẻ thù bên ngoài là một ảo ảnh tạm thời bắt nguồn từ vọng niệm. Ý niệm này là vô thường. Các ý niệm đến và đi. Do đó, nếu các bạn không từ bỏ tình yêu thương thì sân hận trong lòng những người khác cuối cùng rồi cũng sẽ nguôi ngoai.”


Bài viết liên quan

  1. YÊU THƯƠNG VÀ TỰ DO
  2. TÍNH THIỆN LUÔN HIỆN HỮU NƠI MỖI NGƯỜI

Bài viết khác của tác giả HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

  1. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT
  2. SÂN GIẬN
  3. NHỮNG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH