NHỮNG GIÁO LÝ THIẾT YẾU CỦA ĐẠI THỪA

HH. DALAI LAMA XIV

THỰC HÀNH THỨ BA MƯƠI HAI 

?Chớ bao giờ chỉ trích những người khác hay nói đến những lỗi lầm mà những người đang đi trên con đường Đại thừa bị mắc phải là một thực hành của bồ tát. Nếu chúng ta bám luyến vào sự quan trọng của những lỗi lầm của những người khác, chúng ta sẽ giảm nhẹ lỗi lầm của riêng mình. Hẳn nhiên, nếu chúng ta vượt khỏi những xúc tình, sáng tỏ và đầy tình thương, chúng ta có thể nói với những người khác rằng họ sai lầm. Nhưng khi bước vào Đại thừa, tâm thức chỉ trích, phê phán phải được từ bỏ hoàn toàn. Chúng ta chỉ biết mặt ngoài của chúng sanh và chúng ta không biết những động cơ của họ. Thế giới có những bồ tát, chúng ta không biết họ ở đâu và họ là ai, và nếu chúng ta chỉ trích họ chúng ta sẽ phạm lỗi lầm nghiêm trọng. Đối với một người bình thường, cũng sai lầm khi phê phán họ.
 
?Như Dalai Lama đệ nhất nói: “Chúng ta phải luôn luôn nhớ lòng tốt của những người khác với chúng ta, thậm chí là vô tình, và chúng ta phải tu hành tâm thức chúng ta theo cái thấy chân chánh này, đặc biệt với những người thực hành Pháp. Chúng ta phải nỗ lực chinh phục những vọng tưởng riêng của chính chúng ta hơn là những vọng tưởng mà chúng ta “nghĩ” chúng ta thấy nơi những người khác.”
 
Chúng ta phải không ngừng tu hành tâm thức theo cái thấy chân chánh này khi vừa bước vào sự thực hành Pháp Đại thừa. Hơn tất cả, chúng ta phải tránh phê phán những nhánh khác của Pháp Đại thừa. Những đạo sư của những truyền thống khác đã và đang rất vĩ đại. Nếu các ngài gắn liền với các trường phái khác với chúng ta, các ngài đã làm thế với những lý do tốt đẹp và đúng đắn và vì lợi lạc của tất cả chúng sanh, như đức Phật đã tiên tri. Mọi phê phán, dù nhỏ, đều dẫn đến sự hiếu chiến và có thể thoái hóa thành xung đột, và những lỗi lầm từ đó sẽ rất trầm trọng, vì chúng là sự đối nghịch với Pháp.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. THAY ĐỔI GÓC NHÌN
  2. SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ
  3. KHÔNG GÂY HẠI CHO AI KHÁC

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ