NỐI KẾT

DANH NGÔN

Tình yêu thương là nguồn nối kết chưa từng ngừng nghỉ, nó liên tục như vậy…

? Thông tin liên lạc – sự nối kết của con người – là chìa khóa cho thành công cá nhân và nghề nghiệp.
_Paul J. Meyer

? Mỗi người bạn đại diện cho một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa sanh ra cho đến khi họ tới; và chỉ bởi sự gặp gỡ này mà một thế giới mới được sinh ra.
_Anais Nin

? Một nối kết ẩn dấu thì mạnh hơn một nối kết lộ liễu.
_Heraclitus

? Những nối kết là lý do tại sao chúng ta ở đây. Chúng ta được mắc điện mạnh để nối kết với những người khác, nó là cái ban mục tiêu và ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta, và không có nó thì có khổ đau.
_Brene Brown

? Tình thương sự thuộc về và nối kết là những nguồn vũ trụ của sức khỏe thật sự của thân tâm.
_Tom Ford

? Nối kết là năng lượng được tạo ra giữa con người khi họ cảm thấy được nhìn thấy, được nghe và được có giá trị – khi họ có thể cho và nhận mà không phê phán.
_ Brene Brown

? Tính sáng tạo là năng lực nối kết những cái có vẻ không thể kết nối.
_ William Plomer

Bình luận

[…] đối thoại dẫn đến kết nối, rồi dẫn đến tin cậy và rồi dấn thân. _Seth […]


Bài viết liên quan

  1. SÁCH
  2. CÂY CẦU

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC