Mọi thứ trong thế giới xung quanh chúng ta đều được hoàn thiện trong đầu của người tạo ra chúng trước khi chúng được bắt đầu. Ngôi nhà đang ở, chiếc xe đang đi, quần áo, đồ đạc – tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng. Sau đó, mỗi ý tưởng lại được nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện, có thể là trên giấy hoặc trong đầu, trước khi chiếc đinh đầu tiên được đóng xuống hay nhát kéo đầu tiên được thực hiện. Rất lâu trước khi ý tưởng được chuyển thành hiện thực hữu hình, tâm trí chúng ta đã hình dung được rõ ràng về thành phẩm.
Con người thiết lập nên tương lai của mình thông qua quá trình tương tự. Chúng ta bắt đầu với một ý tưởng về tương lai. Sau một thời gian, chúng ta mày mò điều chỉnh và hoàn thiện ý tưởng đó. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi suy nghĩ, mỗi quyết định và mỗi hoạt động của chúng ta đều nhịp nhàng phối hợp với nhau để hiện thực hóa điều mà chúng ta đã kết luận trong đầu về tương lai.

Đây là lý do tại sao việc có một thái độ đúng đắn về cả quá khứ và hiện tại lại quan trọng đến thế. Khi chúng ta duy trì một thái độ lành mạnh về quá khứ, những cảm xúc tích cực về bản thân và các cơ hội trước mắt, nghĩa là tiềm thức đang đưa đẩy chúng ta đến chỗ đạt được những ước mơ của mình. Tuy nhiên, nếu trong chúng ta chất chứa những nỗi tiếc nuối về quá khứ và lo lắng về hiện tại thì tiềm thức sẽ kéo chúng ta tới một tương lai giống hệt quá khứ mà chúng ta vừa bỏ lại sau lưng.

Những suy nghĩ và cảm xúc mà chúng ta cho phép mình có trong ngày hôm nay đóng vai trò thiết yếu, bởi chúng đóng góp vào tương lai của chúng ta. Tương lai đơn giản chỉ là hình ảnh phản chiếu của triết lý và thái độ hiện tại về cuộc sống.