QUÁN TÂM

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích "Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý"

GARCHEN RINPOCHE

Khi con thiền định, con phải quán sát tâm mình. Đừng tập trung quá nhiều vào chuyển động của cơ thể mà phải tập trung vào tâm. Khi đủ loại tư tưởng khởi lên – bám luyến, sân hận, thiện niệm hay ác niệm – sẽ có một sự tỉnh giác đi trước các tư tưởng này và con phải nhận biết cái tỉnh giác đó. Các tư tưởng vẫn chưa biến mất nhưng có một sự tỉnh giác nhận biết các tư tưởng này. Con phải nhận biết chính tánh giác đó. Đây là cái mà con cần phải phát triển. Về các tư tưởng, con phải để chúng biến đi, hãy vứt bỏ chúng như vứt bỏ rác vậy. Con phải phát triển sự tỉnh giác ổn định vốn có thể nhận biết được mọi tư tưởng đang khởi lên. Rồi cuối cùng khi sự tỉnh giác đó ổn định, con sẽ có thể khắc chế, đoạn trừ tất cả các tư tưởng, cảm xúc phiền não và khổ đau đó bằng sự tỉnh giác này. Nếu sự tỉnh giác chưa được mạnh mẽ, con sẽ vẫn chỉ muốn bám luyến vào hạnh phúc đang mong cầu nhưng sự tỉnh giác của con sẽ không thể khắc chế được các khổ đau mà con không muốn gánh chịu. Do đó, con phải rèn luyện sự tỉnh thức vốn có thể nhận biết này, để có thể thấy ra các tư tưởng đang khởi hiện và cuối cùng, với sự tỉnh thức được duy trì, con sẽ có thể khắc chế mọi ý niệm tạo tác và khổ đau.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NHỮNG THIỆN HẠNH CỦA THÂN, KHẨU VÀ TÂM
  2. HÃY XA LÌA KẺ XẤU – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU BỒ TÁT
  3. VÔ MINH – LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI

Bài viết mới

  1. LÀM HÒA VỚI MÚI QUÝT
  2. VÔ THƯỜNG, Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
  3. BIẾT VUI ĐÙA VÀ HÀI HƯỚC – BÍ QUYẾT CỦA THÀNH CÔNG