SỰ VẬT

DANH NGÔN

» Hãy thưởng thức những sự vật nhỏ bé trong đời sống… vì một ngày kia bạn nhìn lại và nhận ra chúng lớn lao biết bao.
_Robert Besuk

» Những sự vật nhỏ?
Những khoảnh khắc nhỏ?
Chúng không nhỏ.
_John Kabat Zinn

» Những sự vật tốt đẹp nhất trong thế giới thì không thể thấy, thậm chí không thể sờ chạm. Chúng phải được cảm nhận với trái tim.
_Helen Keller

» Tôi tìm thấy hạnh phúc trong sự đơn giản nhất của sự vật.

» Xét cho cùng tột sự vật mới có cái biết cùng tột. (Cách vật trí tri)
_Nho Giáo

» Trong tính cách, trong cách thức, trong phong cách, trong mọi sự, cái tuyệt hảo tối thượng là đơn giản.
_H.W.Longfellow

» Một con người thì nhiều hơn là nó biết về chính nó.
_Karl Jaspers

» Khi bạn nhìn vào kiến trúc truyền thống Nhật, bạn phải nhìn vào văn hóa Nhật và sự tương quan của nó với thiên nhiên. Bạn có thể thực sự sống trong một tiếp xúc thân thiết, hài hòa với thiên nhiên – bản sắc độc đáo của Nhật Bản.
_Todao Ando

» Bạn có thể biết mười cái bằng cách chỉ học một cái.
_Cách Ngôn Nhật

» Một cái cây chứa đựng tất cả bí mật của vũ trụ.
_Cựu Ước

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN