Tác giả: BJ GALLAGHER

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG

, 15/10/2020 view 54

Biếu tặng là thể hiện cao nhất của lòng tốt. Nếu cho một cách âm thầm thì dù tặng phẩm chẳng đáng gì cũng là tặng vật quý giá! Vì hiệu lực lớn lao nên chẳng có tặng phẩm nào từ lòng hảo tâm là nhỏ nhoi đối với người đáng nhận. _Bản Sinh Man Luận, 3.23 Đức Phật dạy một cách sâu sắc rằng điều mà tất cả chúng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1574 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 908 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 878 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 796 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 758 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 717 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 686 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 684 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 681 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 664 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 661 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 645 lượt xem/bài