JOHN McCAIN

TƯ CÁCH CÔNG DÂN – Pat Tillman

Anh thích thử thách, và khi đạt được kết quả bất ngờ, anh lại muốn một thử thách lớn hơn. Anh muốn trở thành cầu thủ...

TRUNG THỰC – Thomas More

Cuộc sống trên trần gian này của Thomas More trung thực đã chấm dứt. Vinh quang của ông cũng vừa bắt đầu.

HỢP TÁC – TÍNH CÁCH LÀ SỐ PHẬN

Đây là môn thể thao có tính đồng đội. Là môn thể thao đẹp khi được chơi theo đội. Đối với tôi, không có gì đẹp khi...