Tác giả: KINH DUY MA CẬT

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

BỒ TÁT HẠNH

19/07/2019 view 759

Khi ấy, đức Phật thuyết pháp ở vườn cây Am La, vùng đấy ấy bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, toàn thể chúng hội đều biến thành sắc vàng. Tôn giả A Nan thưa với Phật: “Thưa Thế Tôn! Vì nhơn duyên gì mà có điềm lành này, chỗ này bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, toàn thể chúng hội đều biến thành sắc vàng?”. Phật bảo: “Này A Nan,…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài