#Bình yên tâm hồn

SỐNG NHƯ KHIÊU VŨ

Triết gia: Cậu không bằng lòng chỗ nào nào? Chàng thanh niên: Quan điểm của thầy không chỉ phủ nhận tính kế hoạch trong cuộc...