Napoleon Hill: sáng lập môn “thành công học”. Tác phẩm của ông là những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Câu nói nổi tiếng thể hiện tư tưởng của ông là “Điều gì mà tâm trí nghĩ ra thì tâm trí có thể hoàn thành”. Đã từng làm cố vấn cho Tổng thống Roosevelt.

🥰🥰🥰🥰

Bạn phải nhớ rõ rằng không có cái gì có thể đem lại cho bạn thành công ngoài chính bạn.

Bạn càng cho nhiều thì càng nhiều những cái trở lại với bạn.

☘ Khi thất bại đến, hãy chấp nhận nó như là một dấu hiệu rằng những kế hoạch của bạn thiếu cơ sở, hãy xây dựng lại những kế hoạch khác và ra khơi một lần nữa về mục tiêu bạn mong muốn.

☘ Nếu bạn không chinh phục được tự ngã, bạn sẽ bị tự ngã chinh phục.

☘ Kham nhẫn, kiên trì và sáng suốt làm nên một phối hợp không thể đánh bại của thành công.

☘ Nếu bạn không thể làm những việc vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo một cách vĩ đại.

☘ Mỗi đối thủ, mỗi thất bại, mỗi đau buồn xé ruột, đều mang theo với nó hạt giống của một lợi lạc bằng hoặc lớn hơn.

☘ Chớ chờ đợi. Thời gian không bao giờ chỉ là đúng giờ.

☘ Nguyên nhân của thất vọng có thể tìm ra dấu vết trực tiếp từ thói quen phổ biến là cố gắng gặt hái mà không có gieo.

☘ Phải nửa đời người trước khi bạn khám phá ra đời sống là một dự án chính bạn làm ra.

☘ Người làm nhiều hơn phần được trả sẽ sớm được trả nhiều hơn phần đã làm.

☘ Cái mà tâm quan niệm ra, nó có thể thành tựu.