Tác giả: NAPOLEON HILL

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

THÀNH CÔNG HỌC

03/08/2022 view 694

Napoleon Hill: sáng lập môn “thành công học”. Tác phẩm của ông là những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Câu nói nổi tiếng thể hiện tư tưởng của ông là “Điều gì mà tâm trí nghĩ ra thì tâm trí có thể hoàn thành”. Đã từng làm cố vấn cho Tổng thống Roosevelt. 🥰🥰🥰🥰 ☘ Bạn phải nhớ rõ rằng không có cái gì có thể đem…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài