TINH TẤN NHƯ ÁO GIÁP

PATRUL RINPOCHE

Trích: Lời Vàng Của Thầy Tôi; Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004; Hiệu Đính Toàn Bộ năm 2008; Việt Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ 2008

? Khi bạn nghe những câu chuyện về cuộc đời của những bậc Thầy vĩ đại, về chư Phật và Bồ Tát, về những công hạnh các Ngài đã làm và những nỗi gian nan mà các Ngài đã trải qua vì Giáo Pháp, bạn đừng để bị thối chí. Đừng bao giờ nghĩ rằng các Ngài có thể thành tựu được tất cả những gì các Ngài làm chỉ vì các Ngài là những vị Phật và Bồ Tát, và bạn sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Thay vào đó, hãy nhớ rằng, chỉ bằng cách hành động theo phương cách này mà tất cả các Ngài đã thành tựu như thế. Vì bạn là đệ tử của các Ngài, cho dù bạn không thể làm tốt hơn, bạn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo dấu chân của các Ngài.

? Nếu quá nhiều gian khó và kiên trì cần thiết cho các Ngài như vậy, thì làm sao những điều như thế lại có thể không khẩn thiết với chúng ta, trong khi chúng ta không có được sự tu tập Pháp liên tục từ vô thủy như các Ngài và hiện bị đè nặng bởi những ác nghiệp trong quá khứ của chúng ta?

? Chúng ta có tất cả những tự do và thuận lợi của hiện hữu làm người. Chúng ta đã gặp được những vị Thầy tâm linh đích thực và đang thọ nhận những giáo huấn sâu xa. Giờ đây khi có được cơ hội này để thực hành Giáo Pháp chân chính một cách đúng đắn, chúng ta phải hứa nguyện tự đáy lòng mình để thực hiện được như thế, và sẵn sàng chấp nhận những gian khổ, gánh vác những gánh nặng, và sẵn sàng hy sinh tính mạng mà không chút quan tâm đến máu thịt của chính mình. Điều đó được gọi là tinh tấn như áo giáp.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. PHỤNG SỰ NHỮNG NGƯỜI KHÁC
  2. BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI
  3. LỜI NGUYỆN CỦA ĐẠI BỒ TÁT

Bài viết khác của tác giả

  1. CÁCH THỨC ĐÚNG ĐẮN ĐỂ LẮNG NGHE GIÁO PHÁP
  2. TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ
  3. LẼ VÔ THƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC