ANH HÙNG

DANH NGÔN

Ảnh minh họa

 

? Một anh hùng là người tự nguyện đi vào cái chưa biết.
Tom Hanks

? Một anh hùng là người hiểu phần trách nhiệm đến với sự tự do của nó.
Bob Dylan

? Một anh hùng là một người làm cái nó có thể làm.
Romain Rolland

? Bạn là người anh hùng trong câu chuyện riêng của đời bạn.
Joseph Campbell

? Mỗi người anh hùng phải có can đảm sống một mình, đảm nhận cuộc hành trình bởi chính mình và cho chính mình.
Joseph Campbell

? Nếu bạn có thể nói cho tôi ai là những anh hùng của bạn, tôi có thể nói với bạn, bạn đang sai lầm thế nào. Điều thật sự quan trọng là có những anh hùng chân chính.
Warren Buffett

? Anh hùng của tôi là một người bình thường tìm thấy sức mạnh để kiên trì và chịu đựng mặc dù những trở ngại tràn ngập.
Carol Adamski

? Cái gì là một anh hùng nếu không có tình thương nhân loại.
Doris Lessing

? Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch
Không bằng tự thắng mình
Thật chiến thắng tối thượng.

? Vị chiến thắng không bại
Vị bước đi trên đời
Không dấu tích chiến thắng
Phật giới rộng mênh mông
Ai dùng chân theo được
Bậc không để dấu tích?
Kinh Pháp Cú.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐẠO ĐỨC
  2. 10 THÓI QUEN BUỔI TỐI CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA