BIỂN

DANH NGÔN

? Biển là sự thư giản tuyệt diệu của thiên nhiên và con người.
— Thomas Dean

? Bạn không thể làm ngừng sóng, nhưng bạn có thể học lướt sóng. — Jon Kabat Zinn

? Đời sống giống như đại dương. Nó có thể yên lặng hay bình thản, và dữ dội hay khắc nghiệt, nhưng cuối cùng, nó luôn luôn đẹp. — Khuyết Danh

? Tại sao chúng ta yêu thích biển? Đó là bởi vì nó có năng lực tiềm ẩn khiến cho chúng ta suy nghĩ những điều chúng ta thích suy nghĩ.
— Robert Henri

? Hoặc bạn quyết định ở trong sự chấm dứt nông cạn của một cái ao hay bạn đi vào đại dương.
— Christopher Reeve

? Sự chữa lành cho mọi sự là nước mặn: mồ hôi, nước mắt, hay biển.
— Isak Dinesen

? Biển, một khi nó gởi tới câu thần chú bùa mê của nó, sẽ giữ người ta trong mạng lưới của sự ngạc nhiên kỳ diệu vĩnh viễn.
— Jacques Cousteau

? Ở biển tôi học được một người cần ít bao nhiêu, không phải là nhiều bao nhiêu. — R. Lee Graham

? Tâm hồn tôi đầy mong ngóng bí mật của biển, và tấm lòng của đại dương gởi một xung động kỳ thú qua tôi.
— H.W. Longfellow

? Sự vỡ tan của một làn sóng không thể giải thích toàn thể đại dương.
— Vladimir Nabokov

? Đại dương không chứa xác chết.
— Kinh Phật

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC