BÌNH AN

DANH NGÔN

 

 

? Bình an bắt đầu với một nụ cười.
–Mẹ Theresa

? Bình an bên trong bắt đầu lúc bạn không cho phép người khác hay sự cố gì kiểm soát những xúc cảm của bạn.
–Pema Chodron

? Không phải lịch sử của bạn mà là sự hiện diện của bạn trên đệm ngồi mới quan trọng.
–Sri Krishna Pattabhi Jois

? Không ai có thể đem đến sự bình an của bạn ngoài chính bạn.
–R. W. Emerson

? Cái chết là chương cuối trong thời gian, nhưng chương đầu nằm trong vĩnh cửu. Hãy ở trong an bình.
–Grand Ma

? Khi chúng ta cảm thấy lòng thương mến đối với những người khác, thì điều đó không những khiến những người khác cảm thấy được thương yêu và chăm sóc, mà nó còn giúp chúng ta khai triển hạnh phúc và bình an bên trong.
–Dalai Lama

? Có một an vui lớn lao trong không muốn cái gì cả, trong không là cái gì cả, trong không đi đâu cả.
–Krishnamurti

? Bạn có muốn bí mật của tôi là gì? Tôi không bị kích động bởi cái đang xảy ra.
–Krishnamurti

? Khả năng quan sát mà không đánh giá là hình thức cao nhất của trí thông minh.
–Krishnamurti

?Đạo lớn không khó
Chỉ không lấy bỏ
Sai một mảy tơ
Đất trời phân cách.
–Tăng Xán

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC