CÁI CHẾT

DANH NGÔN

?Ngày sanh của tôi, cái chết của tôi bắt đầu bước đi. Nó đi đến tôi, không gấp gáp.
_Jean Cocteau

?Chúng ta hiểu cái chết lần đầu tiên khi nó đặt bàn tay của nó lên người chúng ta yêu quý.
_Madame De Stael

?Mỗi người bạn chết đi là một nam châm hút chúng ta vào thế giới khác.
_Eliza Cook

?Một ngàn lần chúng ta chết trong một đời. Chúng ta vỡ nát, tan tác cho đến khi những lớp ảo tưởng cháy tiêu và tất cả cái gì còn lại, là sự thật của người và cái mà chúng ta thật sự là.
_Teal Scott

?Đời sống và cái chết là một, như dòng sông và biển là một.
_Khalil Gibran

?Mục đích của tất cả đời sống là cái chết.
_Sigmund Freud

?Nếu bạn buông xả một ít, bạn sẽ có một ít bình an. Nếu bạn buông xả nhiều, bạn sẽ có nhiều bình an. Nếu bạn buông xả trọn vẹn, bạn sẽ có bình an trọn vẹn.
_Ajahn Chah

?Bước đầu tiên để thực hành là hãy buông xả cái ngã hư giả. Cần phải can đảm và có niềm tin buông xả tất cả những tư tưởng và cái ngã, phó thác mọi chướng ngại và mọi thứ khởi lên cho Chủ nhân Không. Nếu có thể tu tập kiên định như thế thì bạn đã thực sự hành thiền, những gì bạn đã nghĩ là chính mình sẽ chết đi.

?Từ quan điểm của cái ngã phàm phu, sự tu tập này cũng như đang chết vì bạn buông xả mọi chướng ngại và dính mắc. Nhưng nhìn từ Chủ nhân Không, đây là quá trình được sinh ra. Ở giai đoạn này hành giả chết lần đầu và cũng là mới sanh.
_Thiền Sư Ni Daehaeng.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA