CÁI TÔI

DANH NGÔN

? Càng nhiều hiểu biết, cái tôi càng nhỏ. Càng ít hiểu biết cái tôi càng lớn.
–Albert Einstein

? Nếu có ai sửa chữa cho bạn và bạn cảm thấy khó chịu, bấy giờ bạn có một vấn đề rắc rối về cái tôi.
–Nouman Ali Khan

? Cái tôi là chướng ngại lớn nhất và duy nhất cho sự hoàn thành của bất cứ cái gì.
–Richard Rose

? Tự tin chân thật không bao giờ cần làm giảm sút sự tự tin của những người khác để lớn lên và tồn tại. Nếu không, nó không phải là tự tin chút nào. Nó là “cái tôi”.
–Charles F.Glassman

? Mối tương quan không bao giờ chết một cái chết tự nhiên. Nó bị ám sát bởi cái tôi, thái độ và sự tối tăm của trí óc.
–Alan Watts

? Cái tôi của bạn là kẻ thù xấu nhất của tâm hồn bạn.
–Rusty Eric

? Tình thương là hạnh phúc khi nó có thể cho đi cái gì. Cái tôi được hạnh phúc khi nó có thể lấy được cái gì.
–Osho

? Khi cái tôi chết đi, tâm hồn thức dậy.
–Mahatma Gandhi

? Quyết định làm cho khoảnh khắc hiện tại thành người bạn của mình là sự chấm dứt của cái tôi.
–Eckhart Tolle

? Bất cứ khi nào bạn cảm thấy cao hơn hay thấp hơn người nào, đó là cái tôi trong bạn.
–Eckhart Tolle

? Khi cái tôi mất đi, giới hạn cũng mất đi. Bạn trở nên vô tận, tốt lòng, hân hoan.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC