CEO NÓI VỀ ĐỔI MỚI

DANH NGÔN

 

 

Sundar Pichai – Google’s CEO

 

? Sáng tạo và đổi mới là điều bạn không thể đưa lên sơ đồ dự đoán được.
_ Tim Cook – Apple CEO

Nếu bạn muốn sáng tạo, bạn phải sẵn sàng chịu thất bại.
_ Jeff Bezos

? Nếu bạn muốn đổi mới, bạn phải đầu tư vào người dân.
_ Mehran Mehregany

? Bởi vì chúng ta bị buộc vào cái chúng ta biết, khó để tưởng tượng cái chúng ta không biết.
_ Walter Wriston – Citicorp CEO

? Khi bạn đổi mới, bạn phải chuẩn bị cho việc mọi người nói bạn là điên gàn.
_ Larry Ellison – Oracle CEO

? Trái tim và linh hồn của một công ty là sáng tạo và đổi mới.
_ Robert Iger – Walt Disney CEO

? Thất bại là một chọn lựa ở đây. Nếu sự việc không đang thất bại, bạn không đang đổi mới đầy đủ.
_ Elson Musk

? Đổi mới phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người làm theo.
_ Steve Jobs

? Hãy làm việc cho người nào tin vào bạn, vì khi họ tin vào bạn, họ sẽ đầu tư vào bạn.
_ Marissa Mayer – CEO Yahoo

? La bàn đạo đức đúng đắn là cố gắng hết sức để nghĩ về cái mà khách hàng muốn.
_ Sundar Pichai – Google CEO

 

Tim Cook – Apple’s CEO

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG