CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

JACK KORNFIELD

Trích: Con Đường Từ Bi - A Path With Heart; Như Lôi dịch; NXB Đà Nẵng

Tuy nhiên, đôi khi, việc buông xả hoặc để tự nhiên quá khó. Có lẽ bạn đã thử chấp nhận khó khăn nào đó; bạn đã cho phép nó, có thể thậm chí bạn cũng đã thử cảm nhận nó sâu sắc, và vẫn mắc trong cuộc vật lộn với nó. Có những lựa chọn khác cho những khó khăn cứ khởi phát hoài như thế. Một trong số đó là chuyển hóa năng lượng, chuyển nguồn năng lượng khó khăn ấy thành những cảm giác hữu ích và hành động hữu ích. Việc này có thể thực hiện theo cách hướng nội hay hướng ngoại.

Chẳng hạn, khi ta xử trí những lực lượng cuồng nộ và hung hãn dồn chứa trong thân và tâm mình, đôi khi chúng trở nên rất mạnh. Một cách hướng ngoại để biến đổi chúng là lợi dụng cơn giận này. Chúng ta giải phóng và khéo léo tái định hướng nó, dùng lực lượng của nó để đạt được công việc nào đó vào mùa đông, và chuyển hóa sức mạnh của nguồn năng lượng này thông qua những vận động của thân thể để tạo ra một mục đích sáng tạo hoặc có lợi.

Khi chuyển hóa nó, ta giải phóng và nhìn thấy nó rõ ràng. Ta cũng được lợi bằng việc học cách trực tiếp bộc lộ nó. Sự bộc lộ là đặc biệt cần thiết với nhiều người đã được huấn luyện để đàn áp các cảm xúc của họ đến mức họ luôn sợ hãi chúng trong nền văn hóa chúng ta. Nếu đã suốt đời e sợ việc giận dữ, ta cần thăm dò và thử nghiệm nó – không phải theo những cách làm tổn thương hoặc hại người, mà cốt để chuyển hóa năng lượng của nó. Với những khó khăn khác cũng vậy. Ta có thể bắt đầu buông chúng ra và tìm cách đặt chúng vào những tác dụng tốt.

Sự chuyển hóa cũng có thể là hướng nội. Một ví dụ là sự chuyển hóa nội tâm, chúng ta hãy xem xét sự khao khát tính dục bức bách, cái ham muốn sắc dục lặp lại và mãnh liệt khởi phát mạnh mẽ đến mức ta không thể giữ được chánh niệm. Theo cách chuyển hóa hướng nội, ta hãy ý thức năng lượng này về mặt thể chất và chuyển nó từ bộ phận sinh dục lên tim ta. Ta có thể định hướng năng lượng này thông qua chú tâm bên trong cho đến khi cảm thấy nó kết nối với tim mình thay vì chỉ có những cơ quan tính dục. Y hệt như việc sử dụng cơn giận để bổ củi, ta có thể tận dụng sức mạnh của dục vọng này, cái vốn thực sự là khao khát muốn kết nối, và chuyển năng lượng của nó từ vị thế của chấp trước thành vị thế của tình yêu. Rồi khi bản năng tính dục của ta được bộc lộ, nó sẽ được kết nối với tình yêu này thay vì sợ hãi, bức bách, hoặc nhu cầu.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NGUỒN SÁNG CỦA BẢN THÂN TA
  2. TỰ DO – ĐỨC PHẬT VẪN ĐANG THUYẾT PHÁP
  3. MỘT TRÁI TIM TRỌN VẸN

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC