CÔNG BÌNH

DANH NGÔN


?‍⚖️ Tôi nói rằng công bình là chân lý trong hành động.
— Benjamin Disraeli

?‍⚖️ Chính là công bình, không phải là từ thiện, là điều được mong muốn trong thế giới.
— Mary Wollstonecraft

?‍⚖️ Nếu công bình bị từ chối, hãy để luật nghiệp báo vận hành. Không có cái gì trong thế giới này được làm mà không được trả giá.

?‍⚖️ Ở mức tốt nhất, con người là cao cả nhất trong các loài sinh vật; lìa khỏi luật pháp và sự công bình, y là kẻ tệ nhất.
— Aristotle

?‍⚖️ Từ thiện không phải là cái thay thế cho sự công bình đã bị từ bỏ.
— Thánh Augustine

?‍⚖️ Tôi luôn luôn tìm thấy rằng sự thương xót mang nhiều quả trái phong phú hơn luật pháp khắt khe.
— Abraham Lincoln

?‍⚖️ Sự công bằng mà tình thương ban cho là một sự quy phục; sự công bằng mà luật pháp ban cho là một hình phạt.
— Mahatma Gandhi


?‍⚖️ Trung thực là chị em của công bằng.
— Horace

?‍⚖️ Tôi chỉ có bình an trong tâm khi tha thứ hơn là phê phán.
— Gerald Jampolsky

?‍⚖️ Chúng ta thì đầy yếu đuối và lầm lỗi; chúng ta hay tha thứ cho nhau những ngu xuẩn của mình – đó là luật lệ đầu tiên của thiên nhiên.
— Voltaire

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. GIÁ TRỊ CON NGƯỜI
  2. GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
  3. ĐẠO LÝ CỔ XƯA VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI