ĐÁNH GIÁ

DANH NGÔN


?Mỗi quyết định bạn làm phản ánh sự đánh giá của bạn về chính bạn.
_ Marianne Williamson

?Thiên tài đích thật nằm ở khả năng đánh giá thông tin mâu thuẫn, không chắc chắn, rủi ro.
_ Winston Churchill

?Không có tự đánh giá đúng đắn, thất bại là không thể tránh khỏi.
_ John Wooden

?Những người học cần thông tin phản hồi (feedback) không ngừng nhiều hơn là học không ngừng.
_ Grant Wiggins

?Phản ứng tự nhiên với sự đánh giá là cảm thấy bị phê phán. Chúng ta phải trưởng thành đến chỗ chúng ta phản ứng với nó bằng biết ơn và một phản hồi của tình thương.
_ Henry Cloud

?Một khách hàng hài lòng là chiến lược kinh doanh tốt nhất.
_ Michel Leboeuf

?Chúng ta đều cần những người sẽ cho chúng ta sự phản hồi. Đó là chúng ta tiến bộ như thế nào.
_ Bill Gates

?Cái gì đo lường được, cái đó quản lý được.
_ Peter Drucher

?Dạy tốt là cho những câu hỏi đúng hơn là những câu trả lời đúng.
_ Josef Albert

?Chính những đánh giá khách quan cho chúng ta gắn thêm những phần cứng để tổ chức hướng đến những kết quả lâu bền.
_ Quint Studer

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG