ĐÁNH GIÁ

DANH NGÔN

Hãy lui lại một bước, đánh giá cái gì là quan trọng, và thưởng thức đời sống.
_Teri Garr

? Rất nhiều người trong chúng ta hành động do cảm xúc. Hãy làm lạnh, hãy đánh giá chính bạn, đánh giá tình huống, và rồi thi hành.
_Trích từ Galaxies Vibes

? Chúng ta cần liên tục đánh giá lại chương trình dạy và học để loại bỏ kiến thức không thích hợp và để chỗ trống cho kiến thức đột khởi.
_Patrich Miller

? Hãy đánh giá những người trong đời bạn; rồi thăng hạng, giáng hạng hay chấm dứt. Bạn là CEO (Giám đốc điều hành) của cuộc đời bạn.
_Tony Faslcins

? Đánh giá quá khứ, tập chú vào tương lai, và hành động bây giờ.
_Billy Cox

? Vũ trụ không cho bạn điều bạn hỏi với những ý tưởng của bạn; nó cho bạn cái bạn đòi hỏi với những hành động của bạn.
_Dr Steve Maraboli

? Hãy đánh giá mọi kinh nghiệm độc lập với trí nhớ hay những ý niệm định kiến có trước.
_Vô danh

? Hãy để tương lai nói sự thật, và hãy đánh giá mỗi người theo công việc và những thành tựu của họ. Hiện tại là của họ; tương lai, vì nó mà tôi đã thực sự làm việc, là của tôi.
_Nicola Tesla

? Một người không bao giờ làm ra một lỗi lầm sẽ không bao giờ cố gắng cho cái gì mới.
_A. Einstein

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ HOÀN THIỆN
  2. ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH
  3. ĐỜI SỐNG

Bài viết mới

  1. THẤY BIẾT TRONG SÁNG
  2. ÔM ẤP CƠN GIẬN BẰNG TIA NẮNG CHÁNH NIỆM
  3. SỐNG VỚI MỤC ĐÍCH