ĐÁNH GIÁ

DANH NGÔN

Hãy lui lại một bước, đánh giá cái gì là quan trọng, và thưởng thức đời sống.
_Teri Garr

? Rất nhiều người trong chúng ta hành động do cảm xúc. Hãy làm lạnh, hãy đánh giá chính bạn, đánh giá tình huống, và rồi thi hành.
_Trích từ Galaxies Vibes

? Chúng ta cần liên tục đánh giá lại chương trình dạy và học để loại bỏ kiến thức không thích hợp và để chỗ trống cho kiến thức đột khởi.
_Patrich Miller

? Hãy đánh giá những người trong đời bạn; rồi thăng hạng, giáng hạng hay chấm dứt. Bạn là CEO (Giám đốc điều hành) của cuộc đời bạn.
_Tony Faslcins

? Đánh giá quá khứ, tập chú vào tương lai, và hành động bây giờ.
_Billy Cox

? Vũ trụ không cho bạn điều bạn hỏi với những ý tưởng của bạn; nó cho bạn cái bạn đòi hỏi với những hành động của bạn.
_Dr Steve Maraboli

? Hãy đánh giá mọi kinh nghiệm độc lập với trí nhớ hay những ý niệm định kiến có trước.
_Vô danh

? Hãy để tương lai nói sự thật, và hãy đánh giá mỗi người theo công việc và những thành tựu của họ. Hiện tại là của họ; tương lai, vì nó mà tôi đã thực sự làm việc, là của tôi.
_Nicola Tesla

? Một người không bao giờ làm ra một lỗi lầm sẽ không bao giờ cố gắng cho cái gì mới.
_A. Einstein

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX