ĐẠO ĐỨC

DANH NGÔN

⚛️ Trừ phi con người trải rộng vòng tròn của bi mẫn cho tất cả mọi vật sống, nó sẽ không tìm thấy bình an.
— Albert Schweitzer

⚛️ Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần chùa chiền, không cần triết học phức tạp. Trí óc chúng ta, trái tim chúng ta là ngôi chùa của chúng ta; triết học là lòng tốt.
— Dalai Lama

⚛️ Một tâm thức bình lặng làm cho người ta mạnh mẽ.
— Anne Frank

⚛️ Bất bạo động, bất hại đưa đến đạo đức cao nhất, nó là mục đích của tất cả tiến hóa. Trừ phi chúng ta ngưng làm hại mọi chúng sanh, nếu không chúng ta vẫn còn man dã.
— Thomas A.Edison

⚛️ Quyền nào của tôi như một con người cũng là quyền của người khác; và bổn phận của tôi là bảo đảm cũng như sở hữu nó.
— Thomas Paine

⚛️ Tôi cho là can đảm người nào chiến thắng những tham muốn của mình hơn người chiến thắng những kẻ địch của nó.
— Aristotle

⚛️ Dễ mến thì chưa đủ, bạn phải tốt. Chúng ta bị hấp dẫn bởi người dễ mến; nhưng chỉ trên giả định rằng sự dễ mến của họ là dấu hiệu của lòng tốt.
— Roger Scruton

⚛️ Điều bạn không muốn cho mình thì chớ làm cho người khác.
— Khổng tử

⚛️ Đạo đức cao và những nguyên tắc tôn giáo tạo thành cơ sở cho thành công và hạnh phúc trong mọi lĩnh vực của đời sống.
— John Templeton

⚛️ Đạo đức không phải là một học thuyết để làm sao cho chúng ta có thể làm cho mình hạnh phúc, mà là làm sao chúng ta có thể làm cho mình xứng đáng với hạnh phúc.
— Immanuel Kant

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHÁC – TRÍ TUỆ XÚC CẢM ỨNG DỤNG TRONG CÔNG VIỆC
  2. 12 NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
  3. BIẾT CHIA SẺ, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC – BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ