ĐI VÀO QUÁN THẤY THẤU SUỐT

KINH LỬA

Dịch từ Pali bởi Tỳ kheo Thanissaro, 1993.

Tôi nghe như vầy: một lần đức Thế Tôn ngụ tại Gaya cùng với 1,000 vị tăng. Ngài dạy:

“Này các Tỳ kheo, tất cả đều đang cháy. Cái gì là tất cả đều đang cháy?

Mắt đang cháy. Những sắc tướng đang cháy. Nhãn thức đang cháy. Tiếp xúc ở mắt đang cháy. Và bất cứ những gì sanh khởi dựa vào sự tiếp xúc ở mắt – được kinh nghiệm như là thích thú, khổ đau hay không thích thú, không khổ đau – cũng đều đang cháy.

Cháy bằng cái gì? Cháy bằng lửa của tham, lửa của sân, lửa của mê lầm. Cháy, ta nói cho các ông, bằng sanh, già và chết, bằng những phiền muộn, bằng những than van, đau đớn, khốn khổ và tuyệt vọng.

Tai đang cháy. Những âm thanh đang cháy…
Mũi đang cháy. Những mùi hương đang cháy…
Lưỡi đang cháy. Những mùi vị đang cháy…
Thân đang cháy. Những cảm giác xúc chạm đang cháy…
Ý đang cháy. Những ý tưởng đang cháy. Ý thức đang cháy. Tiếp xúc ở ý đang cháy. Và bất cứ những gì sanh khởi dựa vào sự tiếp xúc ở ý – được kinh nghiệm như là thích thú, khổ đau hay không thích thú, không khổ đau – cũng đều đang cháy.

Cháy bằng cái gì? Cháy bằng lửa của tham, lửa của sân, lửa của mê lầm.

Cháy bằng cái gì? Cháy bằng lửa của tham, lửa của sân, lửa của mê lầm. Cháy, ta nói, bằng sanh, già và chết, bằng những phiền muộn, bằng những than van, đau đớn, khốn khổ và tuyệt vọng.

Thấy như vậy, đệ tử đã học tốt của những bậc Thánh chán lìa mắt, chán lìa những sắc tướng, chán lìa những nhãn thức, chán lìa xúc chạm ở mắt. Và bất cứ những gì sanh dựa vào sự tiếp xúc ở mắt, được kinh nghiệm như là thích thú, khổ đau hay không thích không khổ: Với tất cả chúng, người đều chán lìa.

Người ấy chán lìa tai…
Người ấy chán lìa mũi…
Người ấy chán lìa lưỡi…
Người ấy chán lìa thân…
Người ấy chán lìa ý, chán lìa những ý tưởng, chán lìa ý thức, chán lìa sự tiếp xúc ở ý. Và bất cứ những gì sanh khởi dựa vào sự tiếp xúc ở ý, được kinh nghiệm như là thích thú, khổ đau hay không thích không khổ: Với tất cả chúng, người đều chán lìa.

Chán lìa, người ấy hết tham luyến. Không tham luyến người ấy hoàn toàn giải thoát. Với giải thoát đầy đủ, có hiểu biết, “Hoàn toàn giải thoát”. Vị ấy biết rằng “Sanh đã tận, đời sống thiêng liêng đã hoàn thành, công việc đã làm xong. Không còn cái gì nữa với thế giới này”.

Đó là điều Thế Tôn đã nói. Mãn nguyện, những Tỳ kheo vui thích với những lời dạy của Ngài. Và khi sự giải thích này được ban cho, tâm của 1,000 vị tăng không còn bám níu, hoàn toàn giải thoát khỏi những phiền não không còn thừa.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. QUÁN TÂM
  2. NHÂN QUẢ ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN CỦA ĐỜI SỐNG
  3. “NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI” TIẾT LỘ BÍ QUYẾT SỐNG

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG