ĐIỆN

DANH NGÔN

 

 

⚡ Điện thực sự chỉ là sự thắp sáng được tổ chức.
— George Carlin

⚡ Thượng Đế là điện và chúng ta là những cây đèn
— Marianne Williamson

⚡ Nhiệt tình là điện của đời sống
— Gordon Parks

⚡ Tài năng thì giống như điện. Chúng ta không hiểu điện. Chúng ta dùng nó.
— Maya Angelou

⚡ Nếu sự giận ghét của bạn mà được chuyển thành điện, nó sẽ thắp sáng toàn bộ thế giới.
— Nikola Tesla

⚡ Cõi Thiên đường giống như điện. Bạn không thấy nó. Nó ở trong bạn.
— Maharishi Mahesh Yogi

⚡ Xã hội vĩ đại được tạo ra bởi hơi nước và điện có thể là một xã hội, nhưng nó chưa phải là cộng đồng.
— John Dewey

⚡ Một tâm hồn là gì? Nó giống như điện – chúng ta không thực sự biết nó là cái gì, nhưng nó là một sức mạnh có thể thắp sáng một căn phòng.
— Ray Charles

⚡ Đối thoại:
Wikipedia: Tôi biết mọi sự!
Google: Tôi có mọi sự!
Facebook: Tôi biết mọi người!
Internet: Không có tôi các anh không là gì cả.
Điện: Chớ có nói bậy.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NHỮNG THÓI QUEN KHÁC BIỆT TẠO NÊN THIÊN TÀI ALBERT EINSTEIN
  2. LÒNG BI TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY
  3. ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN