ĐÓNG GÓP

DANH NGÔN

 

 

?Mỗi người trong thế giới có một đóng góp độc nhất.
Jack Kornfield

?Không phải là cái chúng ta nhận được, mà là người chúng ta trở thành, cái chúng ta đóng góp… đem lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.
Anthony Robbins.

?Chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta đóng góp lớn nhất.
R. F. Kennedy

?Khi bạn ngừng đóng góp, bạn bắt đầu chết.
Eleanor Roosevelt

?Không phải là địa vị mà sự đóng góp làm nên một lãnh đạo.
Apoorve Dubey

?Sự đóng góp của con người là thành tố thiết yếu. Chỉ khi cho chính mình cho những người khác mà chúng ta thực sự sống.
Ethel Percy Andrus

?Chỉ những người đã học được thần lực của sự đóng góp vô ngã và thành thật mới kinh nghiệm được niềm vui sâu thẳm nhất của đời sống: sự thỏa mãn đích thực.
Tony Robbins

?Chìa khóa của đời sống không phải là tích tập. Nó là đóng góp.

?Tôi nghĩ đó là một đóng góp cho cộng đồng, một trao đổi của văn hóa giác ngộ.
Bob Dixon

?Tôi cảm thấy rằng toàn bộ cuộc đời tôi là một đóng góp.
Peter Seeger

?Một người hành động từ một động cơ đóng góp và phụng sự thì lên một cấp độ thẩm quyền đạo đức mà sự thành công trong thế gian chỉ là một kết quả tự nhiên.
Marianne Williamson

?Những phần thưởng của bạn trong đời sống thì luôn luôn tương xứng trực tiếp với sự đóng góp của bạn.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH