ĐỘT KHỞI, ĐỘT HIỆN (EMERGENCE)

DANH NGÔN


⚛️ Chúng ta cũng có một hiện tượng văn hóa; sự đột khởi của một văn hóa toàn cầu, hay của toàn cầu hóa về văn hóa.
_ Peter L. Berger.

⚛️ Khai sáng là sự đột khởi của con người từ sự không trưởng thành tự mắc phải.
_ Immamel Kant.

⚛️ Thất bại chỉ là sự phản hồi rằng có cái gì đó ngăn chặn con đường của sự đột khởi và sự mở rộng hình dạng vĩ đại nhất của chính bạn.
_ Mẹ Theresa.

⚛️ Một số thay đổi xem ra có vẻ xấu trên bề mặt nhưng bạn sẽ sớm nhận biết rằng không gian đang được tạo ra trong đời bạn cho cái gì đó mới sẽ đột hiện.
_ Eckhart Tolle.

⚛️ Không có giả mạo nào trước khi sự đột khởi của một lý thuyết tốt hơn.
_ Imre Lakatos.

⚛️ Nếu a và b dẫn đến c, nhưng c không bằng a+b, bấy giờ chúng ta có đột khởi.
_ V. V Raman.

⚛️ Con đường đi xuống và con đường đi lên là một và như nhau.
_ Heraclitus.

⚛️ Tham muốn của bạn không phải là một dấu hiệu của cái gì bên ngoài mà bạn cần có, mà là một dấu hiệu của cái gì bên trong đang cố gắng bộc lộ.
_ Derek Rydall.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ