GIẢI THOÁT THÔNG QUA TỤNG CHÚ VÀ QUÁN TƯỞNG BỔN TÔN

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

KHAI THỊ SỐ 26

Giải Thoát Thông Qua Tụng Chú Và Quán Tưởng Bổn Tôn

Để gieo một hạt giống thiện lành trên giòng tâm thức, con phải luôn tụng chú của một vị Bổn tôn, như minh chú A Di Đà chẳng hạn, hoặc mở một đĩa CD minh chú trong nhà. Hãy nghĩ rằng Bổn tôn luôn ngự trên đỉnh đầu của con. Hãy nghĩ rằng ‘Khi ta lìa đời, điều quan trọng là thần thức thoát ra qua đỉnh đầu và hòa nhập với Đức Phật A Di Đà’. Nếu con tập thói quen này suốt đời thì ngay cả khi con phải lìa đời đột ngột, trong một tai nạn xe cộ chẳng hạn, thì thần thức của con sẽ hòa nhập với vị Bổn tôn trên đỉnh đầu con nhờ vào thói quen hình thành khi con còn sống. Rồi chắc chắn con sẽ được giải thoát dù rằng con không có thời gian hành trì pháp chuyển di thần thức Phowa. Do đó, điều quan trọng là con phải thường xuyên ghi nhớ điều này trong suốt cuộc đời mình.

KHAI THỊ SỐ 51

Mục Đích Trì Tụng Minh Chú A Di Đà

Vì sao chúng ta lại trì tụng minh chú của Phật A Di Đà? Mục đích của việc trì tụng minh chú này là gì? Trì tụng minh chú của Phật A Di Đà với tín tâm và lòng sùng kính mang lại nhiều lợi lạc to lớn nhưng việc thực sự thấu hiểu mục đích này lại còn mang lại nhiều lợi lạc còn to lớn hơn thế nữa. Từ vô thủy trong luân hồi, chúng ta đã có thói quen tin rằng có một thực tại chắc thật và chúng ta bám chấp vào sự tồn tại cho rằng tất cả các hiện tượng đều có một sự hiện hữu nội tại bẩm sinh. Sự bám chấp này đã tạo ra một dấu vết hằn sâu trong tâm thức chúng ta và nó khiến chúng ta buông xuôi theo các tập khí của các cảm xúc tiêu cực như tâm sân hận, lòng đố kỵ,… Các cảm xúc này là nguyên nhân dẫn đến nhiều đau khổ cho thân và tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta không thấy được những phiền não này, năng lượng của chúng vô cùng mạnh mẽ và cảm xúc có thể chi phối chúng ta nhiều cho đến mức mà chúng ta không thể nào chịu nổi. Các cảm xúc mạnh mẽ này là tập khí của chúng ta và khi chúng khởi sinh thì chúng ta không thể buông bỏ chúng được. Khi chúng ta hành trì pháp Bổn tôn, chúng ta sẽ tịnh hóa các tập khí này. Bằng việc quán tưởng Bổn tôn, như Phật A Di Đà chẳng hạn, các tập khí liên quan đến thân của chúng ta sẽ được tịnh hóa. Bằng việc trì tụng minh chú, các tập khí liên quan đến khẩu của chúng ta sẽ được tịnh hóa. Ít nhất là trong lúc hành trì, tâm ý của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Khối đá chấp ngã sẽ tan chảy một ít.

Trong  nghi quỹ A Di Đà có đoạn nói rằng: ‘Bánh xe Pháp của lòng bi mẫn vô tận sẽ không ngừng xoay chuyển.’ Mặc dù chúng sinh bị sự chấp ngã che chướng thì họ vẫn có Phật tánh, vốn là một giòng tương tục vô tận. Chân tánh này chính là tuệ giác [vốn có] và bởi vì nó không gián đoạn nên chẳng có ai lại không có một chút lòng bi mẫn. Ngay cả khi các chúng sinh chưa phát triển được Bồ đề tâm rộng lớn, mọi người đều có lòng yêu thương, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Do đó, những ai có tâm thức đều có một giòng trí huệ và bi mẫn tương tục, không gián đoạn. Bởi vì chính tự tâm thức không thể bị suy diệt (biến mất) nên giòng trí huệ và bi mẫn tương tục này cũng không thể nào bị thoái chuyển. Nếu con hiểu được rằng mọi chúng sinh đều có khả năng tiềm ẩn để đạt giác ngộ thì con đã hiểu được tinh túy của Kim cang thừa.

KHAI THỊ SỐ 54

Cách Thức Và Lợi Ích Của Việc Tụng Chú Bổn Tôn

Các con không cần phải quán tưởng trong suốt khoảng thời gian các con tụng chú mà các con nên quán tưởng như đã được hướng dẫn trong nghi quỹ. Kế tiếp, các con bắt đầu tụng chú cùng với việc quán tưởng này. Rồi khi tâm các con trở nên trong trẻo và tĩnh lặng thì các con chẳng cần quán tưởng gì hết. Các con có thể duy trì trạng thái trong sáng và tĩnh lặng này khi tụng chú. Khi có sự phóng tâm hay khi cảm xúc khởi lên thì các con phải quay về với sự quán tưởng để tâm được an định. Khi không có tư tưởng nào [khởi lên] thì các con có thể an trú trong trạng thái rỗng rang tự nhiên, không có sự bám chấp, không có sự tách biệt giữa ta và người.

Có ba hoạt động không gián đoạn khi chúng ta tụng chú. Hoạt động cúng dường chư Phật không gián đoạn, hoạt động tịnh hóa vô minh của chúng sinh không gián đoạn và hoạt động đạt các thành tựu không gián đoạn. Về cơ bản, thành tựu là sự tăng trưởng của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Do có lòng bi mẫn, chúng ta được tạm thời trải nghiệm bảy đặc tính của các cõi trên (dòng dõi khá giả, thân tướng mỹ miều, trường thọ, khỏe mạnh, may mắn, giàu có và trí huệ cao thâm), hạnh phúc của các cõi trên và nhiều lợi lạc khác phát sinh từ việc tụng chú.

Nguồn: Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý

Garchen Rinpoche

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. QUÁN TAM THÁNH CÕI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG
  2. NIỆM PHẬT LÀ CHUYỆN MÌNH LÀM, VÃNG SANH LÀ CHUYỆN PHẬT LÀM.
  3. 48 LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ

Bài viết khác của tác giả

  1. KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT
  2. SÂN GIẬN
  3. NHỮNG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC