HỢP TÁC

DANH NGÔN

Khi chúng ta hợp tác, mọi người đều thắng lợi.

 Kỳ lạ là hoàn cảnh của chúng ta trên trái đất này. Mỗi chúng ta đến trong một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, không biết tại sao, nhưng đôi khi có vẻ như từ một ý định thiêng liêng. Tuy nhiên từ quan điểm của cuộc sống hằng ngày, có một điều mà chúng ta biết: Chúng ta ở đây là vì lợi ích của những người khác – trên tất cả là vì những người mà nụ cười và an vui của họ là chỗ dựa cho hạnh phúc của chúng ta, vì vô số người vô danh mà chúng ta nối kết với số phận của họ bằng mối dây của sự đồng cảm. Nhiều lần trong một ngày, tôi hiểu ra rằng đời sống bên trong và bên ngoài của tôi được xây dựng trên sự làm việc của nhiều người, cả sống lẫn đã chết, và tôi phải nỗ lực nhiệt tình bao nhiêu để cho trở lại nhiều như tôi đã nhận được và còn đang nhận.
— Albert Einstein

 Cạnh tranh đã chứng tỏ là ích lợi đến một điểm nào đó, không xa hơn nữa, nhưng hợp tác, nó là điều chúng ta phải nỗ lực cho ngày nay, bắt đầu nơi sự cạnh tranh đã từ bỏ.
— Franklin D. Roosevelt

 Một mình chúng ta có thể làm được rất ít, cùng nhau chúng ta có thể làm được rất nhiều.
— Helen Keller

 Bạn có thể làm cái tôi không thể làm.
Tôi có thể làm điều bạn không thể làm.
Cùng nhau, chúng ta có thể làm những việc lớn lao.
— Mẹ Theresa

 Khi chúng ta hợp tác, mọi người đều thắng lợi.
— Edward Deming

 Bất cứ cái gì tôi chiến đấu đều làm yếu tôi. Bất cứ cái gì tôi hợp tác đều làm mạnh tôi.
— Wayne Dyer

Điều duy nhất sẽ cứu chuộc cho loài người là hợp tác.

 Internet hoạt động được bởi vì một số người hợp tác để cùng làm những việc với nhau.
— Jon Postel

 Điều duy nhất sẽ cứu chuộc cho loài người là hợp tác.
— Bertrand Russell

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX